การรับสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2556 เริ่มแล้ว

ตอบคำถาม เพิ่มเติม

 
คำถามที่::3841
จากคุณ:: MM
เมื่อวันที่ ::04-07-2012
จำนวนคนชม :: 11455

ขณะนี้การรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2556 ได้เริ่มแล้ว โดยจะมีระยะเวลาวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น ขอให้นักเรียนที่สนใจรีบดำเนินการ นักเรียนควรจะรีบ download เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน แล้วรีบส่งให้โรงเรียนพิจารณา ให้อยู่ในโควต้าของโรงเรียน (12 คน) เมื่อผ่านการพิจารณาจากโรงเรียนแล้ว ให้สมัครสอบทางเว็บไซต๋ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ ให้พิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซ์ต์ไปจ่ายเงิน รับเอกสารประกอบการสมัครฯ คืนจากโรงเรียน และนำมาแนบกับเอกสารประกอบการสมัครเอกสารขอรับทุนฯ นักเรียนจะต้องรับผิดชอบการส่งเอกสารนี้เอง โดยส่งไปรษณ๊ย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556
161.200.137.42 [ปักหมุดกระทู้] [ลบ] [แก้ไข] [ปิดกระทู้]


แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่:: 1
จากคุณ::MM
เมื่อวันที่::04-07-2012 11:00ผมขอย้ำเรื่องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้นักเรียนติดตามและแจ้งอาจารย์แนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องว่าในปีที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนเสียสิทธิ์ไปเพราะไปส่งที่ไปรษณ๊ย์วันสุดท้าย จะด้วย เหตุใดๆก็เหลือที่จะเดา (คงจะหลายสาเหตุ) ปรากฏว่าไปรษณ๊ย์ ประทับตราวันรุ่งขึ้น หรือไปรษณ๊ย์บางแห่ง ไม่มีการประทับตราบนซองใบสมัคร แต่ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ ตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้ส่งภายในวันที่กำหนด ทำให้ใบสมัครของทั้งโรงเรียนเป็นโมฆะไป ถึงแม้ว่าใบสมัครจะถูกต้องและจ่ายเงินไปแล้วก็ตามในปีนี้จึงได้กำหนดให้นักเรียน เป็นผู้ส่งเอกสารการสมัครแทน โดยแยกส่งเป็นรายบุคคล

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 2
จากคุณ::
เมื่อวันที่::04-07-2012 17:58หาที่สมัครไม่เจอออ

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 3
จากคุณ::MM
เมื่อวันที่::05-07-2012 10:10สนามสอบต่างจังหวัดจะมี 3 แห่งคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
ภาคเหนือ รร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
ภาคใต้ รร. สภาราชินี จ.ตรัง
และสนามส่วนกลางคือที่ กทม.

หลังจากสมัครแล้ว วันที่ 4-13 ส.ค. ผู้สมัครจะต้องพิมพ์บัตรสอบ ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้น ถ้าไม่มีบัตรสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
ส่วน ประวัติ (Port Folio) จะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ อาจจะเขียนสรุปแทรกในกระดาษขาวสัก 1 แผ่น ก็คงจะพอ ถ้าได้รับการเรียกสัมภาษณ์ จะหอบมาแสดงก็ไม่ว่ากัน

การสมัครปีนี้ ให้ผู้สมัครแต่ละคนรับผิดชอบในการส่งเอกสารการสมัครเอง

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 4
จากคุณ::MM
เมื่อวันที่::05-07-2012 14:17ใบปะหน้าซองส่งเอกสารการสมัคร ที่มีวงเล็บด้านล่างว่า ใบนำฝากซองเอกสารเพือส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครฯ และรายละอียดด้านบนมี 10 ข้อ ข้อ 1. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนฯ

เฉพาะผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท ทุกคณะ/ทุกสาขา ไม่ต้องใช้เอกสารนี้ เพราะถ้าผ่านมาถึงการสัมภาษณ์ จะมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์อยู่แล้ว

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 5
จากคุณ::CP
เมื่อวันที่::06-07-2012 11:25ใบปะหน้าซองส่งเอกสารการสมัครที่กล่าวข้างต้น
ตรงข้อที่ 6.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จะต้องเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน

สามารถใช้ใบ ป.พ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ได้หรือไม่

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 6
จากคุณ::MM
เมื่อวันที่::06-07-2012 13:10: CPใบปะหน้าซองส่งเอกสารการสมัครที่กล่าวข้างต้น
ตรงข้อที่ 6.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จะต้องเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน

สามารถใช้ใบ ป.พ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ได้หรือไม่


ถ้าเป็นเอกสารที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคและโรงเรียนเป็นผู้ออกให้ หรือให้การรับรอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 7
จากคุณ::
เมื่อวันที่::06-07-2012 20:04เข้าสมัครตรงไหนคะ


[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 8
จากคุณ::วาสนา
เมื่อวันที่::07-07-2012 16:58สมัครทางเน็ตยังไงค่ะ

เวาลาเข้าไปแล้วมีแต่ใบสมัครค่ะ งงมากค่ะ

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 9
จากคุณ::อรณัญช์
เมื่อวันที่::07-07-2012 19:44อยู่บุรีรัมไปสอบที่ไหนค่ะ

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]

ความคิดเห็นที่:: 10
จากคุณ::เจษฎากร
เมื่อวันที่::07-07-2012 20:51ไม่บัตรนักเรียน เเล้วที่ต้องมีสำเนาบัตรนักเรียนต้องทำยังไง

[ตอบแบบอ้างอิง] [ลบ] [แก้ไข]


แสดงผลหน้า [1][2][3]
กระทู้นี้ปิดการสนทนาแล้วครับ กรุณาตั้งกระทู้ใหม่ หรือ หาอ่านกระทู้ใหม่

ขอบคุณครับ