หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 


ไขปัญหา

ติดต่อสำนักงาน:

หน่วยจุฬาฯ-ชนบท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชั้น 2 อาคารจามจุรี 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท กทม. 10330
โทร. +66 2 218 3245
แผนที่การเดินทาง click ที่นี่

ติดต่อ สอบถาม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล


จุฬาฯ-ชนบท สัมพันธ์
กระดานถามตอบปัญหา